Paweł Mitkowski zwycięzcą konkursu 

Paweł Mitkowski z Pracowni Inżynierii Białek Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN jest zwycięzcą konkursu na najlepszy plakat w sesji nr 9 – „Bakteriofagi i peptydy – nowe terapie alternatywne”, na XXIX Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Wydarzenie odbyło się w dniach 14-17 września w Warszawie. W nagrodzonej pracy pt. „Inżynieria enzymu o szerokiej specyficzności na bazie metalopeptydazy M23 z Enterococcus faecalis” autorzy – Paweł Mitkowski i Izabela Sabala – przedstawili sposób przygotowania trzech nowych enzymów bakteriolitycznych, poprzez przyłączenie do domeny katalitycznej EnpACD jednej z trzech domen wiążących ścianę komórkową SH3b z różnych białek. Dzięki temu autorzy uzyskali enzymy o szerszej tolerancji na niekorzystne warunki środowiska, które mogą znaleźć szerokie spektrum zastosowań jako nie antybiotykowe środki przeciwbakteryjne.