Celem projektu PrevEco jest opracowanie nowej strategii zapobiegania i leczenia infekcji bakteryjnych za pomocą naturalnych, bezpiecznych i skutecznych substancji o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Będą one poszukiwane wśród mikroorganizmów, które wytwarzają cały szereg substancji do eliminowania bakterii żyjących w tym samym środowisku Substancje te, w przeciwieństwie do antybiotyków, działają zazwyczaj selektywnie tylko na wybrane grupy (rodzaje, gatunki) bakterii, dzięki czemu nie niszczą naturalnej mikroflory i środowiska. W projekcie PrevEco planujemy wykorzystać tę naturalną broń wytwarzaną przez bakterie, a konkretnie enzymy bakteriolityczne i bakteriocyny do opracowania nowych nie antybiotykowych sposobów walki z bakteriami patogennymi.

Celem projektu jest wykorzystanie tego typu substancji do opracowania nowego sposobu zapobiegania i leczenia mastitis, czyli zapalenia gruczołów mlecznych u krów oraz innych bakteryjnych zakażeń skórnych u zwierząt. Zapalenie wymienia jest globalnym problemem weterynaryjnym powodującym bardzo duże straty ekonomiczne w rolnictwie na całym świecie, a jego zapobieganie i leczenie jest obecnie oparte głównie na stosowaniu dużych ilości antybiotyków. Ocenia się, że nawet 80% światowej produkcji antybiotyków jest wykorzystywanych właśnie w rolnictwie. Proponowana nieantybiotykowa ochrona inwentarza żywego przed infekcjami bakteryjnymi nie tylko poprawi dobrostan zwierząt i zminimalizuje straty w produkcji, ale jednocześnie doprowadzi do ograniczenia stosowania antybiotyków i tym samym rozwoju oporności wśród bakterii chorobotwórczych.

Cele projektu chcemy osiągnąć poprzez:

  • wyizolowanie i scharakteryzowanie nowych bakteriocyn i enzymów bakteriolitycznych przeciwko najbardziej powszechnym bakteriom powodującym mastitis
  • przetestowane ich in vitro, a następnie na modelach zwierzęcych i w próbach terenowych
  • przygotowanie odpowiednich formulacji
  • zwiększenie skali produkcji 
  • opracowanie strategii ich komercjalizacji.