Pracownia Inżynierii Białek

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Adolfa Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa

tel. 22 60 86 451

e-mail: polnor@imdik.pan.pl