4 Październik, Światowy dzień zwierząt

Światowy Dzień Zwierząt ma na celu podkreślenie znaczenia zwierząt w naszym życiu oraz potrzeby zapewnienia im dobrostanu. Jest to okazja do edukowania siebie i innych na temat odpowiedzialnego posiadania zwierząt domowych, znaczenia ochrony dzikiej przyrody i etycznego traktowania zwierząt w różnych branżach. Zachęca osoby indywidualne, organizacje i społeczności do podejmowania różnorodnych działań. Jesteśmy dumni, że dzięki projektowi #PrevEco możemy przyczynić się do stworzenia bardziej przyjaznego i zrównoważonego świata dla zwierząt hodowlanych.