Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Otwocku

21 maja 2024 r, dr Marzena Nowacka z Pracowni Inżynierii Białek IMDiK PAN wygłosiła wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Otwocku na temat oporności mikroorganizmów na substancje przeciwdrobnoustrojowe, głównie antybiotyki. Wykład pt. „Antybiotykooporność – pełzająca epidemia XIX w.” traktował o przyczynach i mechanizmach powstawania antybiotykoodporności, o sposobach jej zapobiegania oraz o nowych metodach zwalczania bakterii patogennych. Dr Nowacka opowiedziała również o praca badawczych prowadzonych w Pracowni Inżynierii Białek w ramach projektów POLNOR, o rozwijaniu alternatywnych nie antybiotykowych środków bakteriobójczych do zastosowania nie tylko w medycynie, ale i w rolnictwie, rybołówstwie i przemyśle spożywczym.