Grant no: NOR/POLNOR/PrevEco/0021/2019

Całkowity koszt projektu: 6 694 600 PLN

Dofinansowanie: 6 570 600 PLN 

Okres trwania projektu: 01.01.2021 – 01.01.2024

Rosnąca oporność na antybiotyki jest jednym z głównych problemów medycznych, które wymagają pilnego działania. Wagę tego problemu odzwierciedla globalna inicjatywa OneHealth („Jedno zdrowie”) zainicjowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która opiera się na założeniu, że problem rozprzestrzeniania się antybiotykooporności można rozwiązać jedynie poprzez globalne, skoordynowane działania na rzecz „zdrowych ludzi, zdrowych środowisk i zdrowych zwierząt”. Tylko takie zaanganżowane i wielokierunkowe działania mogą nas uratować przed cofnięciem się do czasów sprzed odkrycia penicyliny. Naszą koncepcją jest opracowanie alternatywnych sposobów eliminowania bakterii pategennych i zastąpienie powszechnie stosowanych antybiotyków i innych silnych środków przeciwdrobnoustrojowych które będą stosowane w zapobieganiu i leczeniu zakażeń bakteryjnych u zwierząt, a potencjalnie także u ludzi.

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

“OneHealth approach to sustainable prevention and treatment of infectious diseases”

Dofinansowanie: 985 590 PLN

Całkowita wartość inwestycji:  6 694 600 PLN